Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 21976
Ime enote: Paha - Domačija Paha 3
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, hiša, pod, klet, vodnjak
Tekstualni opis enote:
Osebenjska domačija enotnega tipa iz druge polovice 19. stol. z bivalnim delom, ki je grajen iz tesanih plohov in ometan ter z delno podkletenim gospodarskim delom. Na kletnem portalu je letnica 1865. Ob stavbi stoji betonski vodnjak.
Datacija enote: 
tretja četrtina 19. stol., 1865
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PAHA
Občina: NOVO MESTO
Lokacija:
Paha 3. Domačija stoji ob vaški cesti, v južnem delu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine