Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 21978
Ime enote: Potok pri Straži - Leseni most
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
most
Tekstualni opis enote:
Eden izmed redkih, v celoti lesenih mostov na Krki, zgrajen na lokaciji nekdanjega broda. Čezenj poteka motorni promet. Konec 20. stoletja temeljito obnovljen v tradicionalnem slogu gradnje.
Datacija enote: 
prva polovica 20. stol., zadnja četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe, ostalo; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: POTOK
Občina: STRAŽA
Lokacija:
Most preči reko Krko in povezuje naselji Potok na desnem in Loke na levem bregu. Stoji zahodno od Novega mesta.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine