Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2212
Ime enote: Raka - Grad Raka
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
grad, gospodarsko poslopje, park
Tekstualni opis enote:
Grad s srednjeveškim jedrom, ki je skrito v renesančni štiritraktni stavbi z arkadnim dvoriščem. Klasicistično oblikovano pročelje s kamnitim vhodnim portalom je rezultat prezidav na prelomu 18. in 19. stol. Ob njem so gospodarska poslopja in park.
Datacija enote: 
12. stol., 16. stol., prelom 18. stol. in 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: RAKA
Občina: KRŠKO
Lokacija:
Raka 9a, 12, 13, 100. Grad stoji na gričevnatem, vedutno izpostavljenem severnem obrobju Krškega polja, ob potoku Račna, vzhodno od vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi gradu Raka na Raki za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 67/2007-3739, 99/2008-4238 (popravek)
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8/11/2007 -
 
©Register kulturne dediščine