Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2213
Ime enote: Rakek - Cerkev Srca Jezusovega
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, Srce Jezusovo, sv. Urh
Tekstualni opis enote:
Cerkev, zgrajena 1935-38 po načrtih, ki so nastali v Plečnikovi šoli (sodelavec J. Valentinčič), lesen strop narejen po originalnih načrtih 1968. Prvotno je bila posvečena sv. Urhu. Od stare cerkve iz 17. stol. sta ohranjena zvonik in prezbiterij.
Datacija enote: 
prva četrtina 17. stol., sredina 20. stol., 1935-1938, 1968
Avtor(ji): 
Jože Plečnik (arhitekt; 1935-1938), Janez Valentinčič (arhitekt; 1935-1938), Mirko Šubic (slikar; 1944)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: RAKEK
Občina: CERKNICA
Lokacija:
Cerkev stoji ob križišču cest sredi vaškega jedra.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine