Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2224
Ime enote: Hrovača - Cerkev sv. Trojice
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Trojica
Tekstualni opis enote:
Po urbarju iz leta 1576 prvotno cerkev posvečena sv. Jakobu. Na novo pozidana in posvečena 1909, stavbni mojster I. Ogrin, poslikava notranjosti S. Ogrin. Orgle A. Scholza iz leta 1782.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 16. stol., 1576, prva četrtina 20. stol., 1909
Avtor(ji): 
Ivan Ogrin (arhitekt; 1909), Simon Ogrin (slikar; 1912)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HROVAČA
Občina: RIBNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na večjem pokopališču na južnem robu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine