Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2229
Ime enote: Ribno - Cerkev sv. Jakoba
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Jakob
Tekstualni opis enote:
Barokizirana gotska zidana enoladijska cerkev ima v jedru ohranjen gotski prezbiterij. Poznogotske freske v prezbiteriju (Mojster sv. Jakoba iz Ribnega, okoli 1500).
Datacija enote: 
prva četrtina 15. stol., 1400, prelom 15. stol. in 16. stol., tretja četrtina 19. stol., 1872
Avtor(ji): 
Mojster Sv. Jakoba iz Ribnega (slikar; ok. 1500)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: RIBNO
Občina: BLED
Lokacija:
Orientirana cerkev sv. Jakoba stoji na vzpetini na severni strani vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine