Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 22317
Ime enote: Žažar - Toplar na domačiji Žažar 14
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
toplar
Tekstualni opis enote:
Toplar s tremi pari oken in letnico 1856 na drugem prečnem tramu, ki ga je izdelal Andrej Kogovšek. Toplar ima brano zaprto s pravokotno se sekajočim tramičevjem, streha je strma, simetrična, dvokapna.
Datacija enote: 
tretja četrtina 19. stol., 1856
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽAŽAR
Občina: HORJUL
Lokacija:
Toplar stoji v sklopu domačije Žažar 14, v južnem delu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine