Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 22327
Ime enote: Bločice - Kulturna krajina Bločiško polje
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: kulturna krajina
Tip enote: kulturna krajina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
kulturna krajina
Tekstualni opis enote:
Mozaična krajina, vezana na naselje. Značilen vzorec predstavlja menjava njivskih in travnatih parcel. Členjenost povečujejo sadovnjaki in posamezna drevesa. Gozdni rob izrazit, okvirja kraško polje.
Datacija enote: 
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
kulturna krajina
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BLOČICE
Občina: CERKNICA
Lokacija:
Kulturna krajina Bločiško polje leži jugozahodno pod Bloško planoto, vzhodno nad Cerkniškim poljem.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine