Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 22459
Ime enote: Škofja Loka - Železniška postaja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
železniška postaja
Tekstualni opis enote:
Železniška postaja je bila dograjena leta 1870 z izgradnjo Rudolfove železnice. Kljub modernizacijskim posegom je glede na obstoječo arhivsko dokumentacijo stara postaja ohranila svoj prvotni arhitekturni izgled.
Datacija enote: 
tretja četrtina 19. stol., 1870
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠKOFJA LOKA
Občina: ŠKOFJA LOKA
Lokacija:
Kidričeva cesta 61. Železniška postaja stoji na Trati.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine