Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2254
Ime enote: Semič - Cerkev sv. Jožefa v Gorencih
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Jožef
Tekstualni opis enote:
Cerkev je 1737 pozidana baročna arhitektura, ki je nadomestila starejšo, 1526 omenjeno cerkev. Glavni oltar je baročen, stranska dva sta verjetno delo J. Jereba iz 2. polovice 19. stoletja.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1526, druga četrtina 18. stol., 1737
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SEMIČ
Občina: SEMIČ
Lokacija:
Cerkev stoji v zaselku Gorenci, jugovzhodno pod železniško progo Črnomelj - Semič.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine