Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 22546
Ime enote: Stari Kot - Grob dveh partizanov
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grob, nagrobnik
Tekstualni opis enote:
Grob (urejen leta 1966) dveh neznanih partizanov, padlih leta 1943. Nagrobnik je v obliki zidane piramide s stiliziranim Triglavom. Vzidana granitna plošča z napisom.
Datacija enote: 
tretja četrtina 20. stol., 1966, druga svetovna vojna
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STARI KOT
Občina: LOŠKI POTOK
Lokacija:
Grob leži v jugozahodnem kotu pokopališča.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine