Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 22568
Ime enote: Hlebce - Razpelo sredi vasi
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
razpelo
Tekstualni opis enote:
Lesen križ z lesenim polikromiranim korpusom s prehoda 19. stol. v 20. stol.
Datacija enote: 
prelom 19. stol. in 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HLEBCE
Občina: RADOVLJICA
Lokacija:
Razpelo stoji v središču naselja, severno ob cestnem ovinku ceste Lesce - Begunje, južno od hiše Hlebce 20.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine