Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 22569
Ime enote: Hlebce - Kapelica
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapelica
Tekstualni opis enote:
Zidana kapelica zaprtega tipa, kvadratnega tlorisa, s piramidasto streho in križnogrebenasto obokano nišo. Kovana vrata. S preloma 18. v 19. stol. Slika Marije z angelom domnevno na lesu. Freske V. Tušek.
Datacija enote: 
prelom 18. stol. in 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HLEBCE
Občina: RADOVLJICA
Lokacija:
Kapelica stoji na polju, severno ob cesti Lesce - Hlebce, zahodno od vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine