Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 22658
Ime enote: Ljubljana - Rimski zid na Mirju
  Fototeka INDOK: 2009, Branka Majerič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
obzidje, park
Tekstualni opis enote:
Del južnega obzidja rimskodobne Emone, rekonstruiran 1913 do enotne višine in zaščiten s travno rušo ter preurejen po načrtih (1927-1956) arh. Plečnika: lapidarij v parku, novi prehodi v obzidju, nadgrajeni z elementi klasicistične arhitekture.
Datacija enote: 
rimska doba, 20. stol., 1913, 1927-1956
Avtor(ji): 
Walter Schmidt (arhitekt; 1913), Jože Plečnik (arhitekt; 1927-1956)
Varstvene usmeritve:  
parki in vrtovi; arheološka najdišča, drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena, Ur.l. RS, št. 51/2009-2500, 88/2014-3553, 19/2016-720, 76/2017-3719
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 7/18/2009 -
 
©Register kulturne dediščine