Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 22703
Ime enote: Adlešiči - Spomenik padlim v 1. in 2. svetovni vojni
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
javni spomenik
Tekstualni opis enote:
Nagrobni spomenik z reliefno plastiko Kristusove glave, ki jo je izdelal Janez Gregorka, je posvečen padlim v 1. in 2. svetovni vojni. Posvetilne verze je sestavil Božo Račič. Spomenik je bil postavljen 1948.
Datacija enote: 
druga četrtina 20. stol., 1948, prva svetovna vojna, druga svetovna vojna
Avtor(ji): 
Janez Gregorka (kipar; 1948)
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ADLEŠIČI
Občina: ČRNOMELJ
Lokacija:
Spomenik je prislonjen na vzhodno steno cerkvenega prezbiterija, nasproti vhoda na pokopališče.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine