Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2271
Ime enote: Moše - Cerkev sv. Mihaela
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Mihael
Tekstualni opis enote:
Sredi 19. stol. v neogotskem stilu predelana starejša cerkev, prvič omenjena 1526, ima pravokotno ladjo, petosminski prezbiterij in zvonik ter prav tako neogotsko notranjo opremo.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1526, sredina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MOŠE
Občina: MEDVODE
Lokacija:
Cerkev stoji ob robu naselja, na levi terasi nad strugo Save.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi 32 objektov za kulturne in zgodovinske spomenike v občini Ljubljana Šiška, Ur.l. SRS, št. 3/90-205
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 3.2.1990 -
 
©Register kulturne dediščine