Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2273
Ime enote: Zgornje Pirniče - Cerkev sv. Tomaža
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Tomaž
Tekstualni opis enote:
Cerkev sestavljajo poznogotski petosminsko zaključen prezbiterij iz 16. stol. z zunanjimi polkrožnimi služniki, baročna ladja in zvonik, zgrajen po potresu 1895. Oltar iz leta 1742, oltarna arhitektura iz leta 1885.
Datacija enote: 
16. stol., 18. stol., zadnja četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZGORNJE PIRNIČE
Občina: MEDVODE
Lokacija:
Cerkev stoji sredi naselja na robu savske terase poleg na novo zgrajene cerkve.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi 32 objektov za kulturne in zgodovinske spomenike v občini Ljubljana Šiška, Ur.l. SRS, št. 3/90-205
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 3.2.1990 -
 
©Register kulturne dediščine