Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2278
Ime enote: Globel - Cerkev sv. Družine
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Družina
Tekstualni opis enote:
Cerkev, zgrajena 1908 v neoklasicističnem slogu. Pravokotna ladja s petstranim prezbiterijem, zahodnim vhodnim stolpom, zakristijo na severu. Poslikava oken Metlikovič (1995).
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1908, zadnja četrtina 20. stol., 1995
Avtor(ji): 
Matej Metlikovič (slikar; 1995)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GLOBEL
Občina: SODRAŽICA
Lokacija:
Cerkev stoji vzhodno od naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine