Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2285
Ime enote: Tehovec - Cerkev sv. Florijana
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Florijan
Tekstualni opis enote:
Manjša podružnica z oktogonalno ladjo, petosminsko sklenjenim prezbiterijem, zvonikom ob vhodu in prizidano zakristijo izvira iz 16. stol. in je bila v 17. ter 18. stol. večkrat predelana. Ima baročno opremo.
Datacija enote: 
16. stol., 17. stol., 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TEHOVEC
Občina: MEDVODE
Lokacija:
Cerkev stoji na manjši vzpetini južno od zaselka ob poti iz Tehovca na Topol.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi goričanskega graščinskega kompleksa, desetih okoliških cerkva in Karcheggerjevega mostu v občini Ljubljana-Šiška za ...., Ur.l. RS* (16.03.1990-20.06.1991), št. 19/91-844, 22/91 (popravek)
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 16.5.1991 -
 
©Register kulturne dediščine