Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 22854
Ime enote: Podlipoglav - Spominsko znamenje partizanski tiskarni Urška
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
spominsko znamenje, kraj zgodovinskega dogodka
Tekstualni opis enote:
Znamenje (odkrito leta 1976) v obliki trapezoidne kovinske plošče z reliefnim napisom, pritrjene na dveh traverzah, vsajenih v piramidalen betonski podstavek, stoji na kraju, kjer je jeseni 1942 delovala partizanska tiskarna Urška.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 20. stol., 1976, druga svetovna vojna
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PODLIPOGLAV
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Znamenje stoji na robu gozda za hišo Podlipoglav 23.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine