Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2287
Ime enote: Spodnje Danje - Cerkev sv. Marka
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Marko
Tekstualni opis enote:
Poznogotsko cerkev iz 16. stol. so v 18. stol. baročno prezidali, ladjo obokali 1863. Veliki oltar iz 1739 s starejšimi kipi, stranska oltarja s konca 18. stol. V prezbiteriju so freske Simona Ogrina (1910).
Datacija enote: 
16. stol., 18. stol., tretja četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Simon Ogrin (slikar; 1910)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SPODNJE DANJE
Občina: ŽELEZNIKI
Lokacija:
Cerkev stoji na samem, jugovzhodno od vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine