Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2290
Ime enote: Šentpavel pri Podlipoglavu - Cerkev sv. Pavla
  Fototeka OE Ljubljana: 2010, Mojca Arh Kos
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, pokopališče, sv. Pavel
Tekstualni opis enote:
Enoladijska apsidalna cerkev s poznogotskimi fragmenti poslikave v arhitekturni masi izpričuje srednjeveško zasnovo. Zvonik na preslico, poudarek arhitekturi dajeta lesena lopa in obzidano pokopališče. Prezidave v 17. stol., oltar Š. Šubic (1878).
Datacija enote: 
visoki srednji vek, prelom 15. stol. in 16. stol., 17. stol., zadnja četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠENTPAVEL
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Cerkev s pokopališčem stoji na terasi severno nad vasjo Šentpavel.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Pavla v Šentpavlu pri Lipoglavu za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 25/2011-1114
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 5.4.2011 -
 
©Register kulturne dediščine