Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 22983
Ime enote: Logarska Dolina - Kulturna krajina Logarska dolina
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: kulturna krajina
Tip enote: kulturna krajina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
kulturna krajina
Tekstualni opis enote:
Ledeniško dolino, razdeljeno na Log (spodnji travnati svet), Plest (srednji gozdnati svet) in Kot (zgornji svet), tvorijo tri domačije: Pobrežnikova, Plesnikova, Logarjeva. Ohranjena je prostorska struktura in večstoletna poselitvena kontinuiteta.
Datacija enote: 
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
kulturna krajina
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGARSKA DOLINA
Občina: SOLČAVA
Lokacija:
Kulturna krajina obsega Logarsko dolino, vzhodno od Matkovega kota, jugozahodno od Solčave.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje, Ur.l. SRS, št. 27/87-1324, Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 5/2000-44, Ur.l. RS, št. 69/2000-3282, 103/2004-4434, 68/2012-2673
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 7/18/1987 -
 
©Register kulturne dediščine