Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2313
Ime enote: Kleč - Lokacija cerkve sv. Andreja
  Fototeka OE Ljubljana: 2012, Mitja Pergar
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Andrej
Tekstualni opis enote:
Lokacija cerkve z ladjo pravokotnega tlorisa, poslikanim lesenim stropom in obokanim, tristrano zaključenim prezbiterijem. Prizidan zvonik je imel kvadraten tloris. Cerkev je bila požgana skupaj z inventarjem leta 1943.
Datacija enote: 
17. stol., 18.stol., druga četrtina 20. stol., 1943
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KLEČ
Občina: KOČEVJE
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine