Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 23179
Ime enote: Primoži - Vodno zajetje
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
izvir, napajalno korito, vodni zbiralnik
Tekstualni opis enote:
Obzidano vodno zajetje na izviru kraškega potoka je bilo urejeno v 2. polovici 19. stoletja in zaprto z vrati. Ob zajetju je pravokotno betonsko napajalno korito z začetka 20. stol. v manjši kraški dolini, ki je del ambienta opuščene kočevarske vasi.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol., prva četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PRIMOŽI
Občina: KOČEVJE
Lokacija:
Izvir z dolgim napajalnim koritom je urejen v kraški dolinici, v nekdanji kočevarski vasi Primoži.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine