Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 23228
Ime enote: Dane pri Divači - Vas
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gručasta vas
Tekstualni opis enote:
Gručasta vas z domačijami iz 18. in 19. stol., ki kažejo razvoj iz stegnjenega niza v vogel. Enonadstropne hiše in gospodarska poslopja, krita s korčno dvokapnico. Ohranjeni kamniti arhitekturni detajli. Omemba v urbarju za Švarcenek okoli 1400.
Datacija enote: 
prelom 14. stol. in 15. stol., 18. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DANE PRI DIVAČI
Občina: DIVAČA
Lokacija:
Vas leži ob vznožju Brkinov. Dostop po odcepu z glavne ceste Divača - Kozina.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine