Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 23299
Ime enote: Kostanjevica na Krasu - Šola
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
šola
Tekstualni opis enote:
Avstrijskemu šolskemu poslopju, poškodovanem v prvi svetovni vojni, so leta 1923 prizidali novi del s številnimi kamnoseškimi detajli in arkadnim preddverjem.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1913, 1923
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KOSTANJEVICA NA KRASU
Občina: MIREN-KOSTANJEVICA
Lokacija:
Kostanjevica na Krasu 66. Šola stoji v vzhodnem delu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine