Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2331
Ime enote: Sveta Ana pri Ložu - Cerkev sv. Ane
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Ana
Tekstualni opis enote:
Cerkev, prvič omenjena 1526, v jedru starejša. Ladja pravokotnega tlorisa z zvonikom na preslico nad pročeljem in triosminsko zaključen prezbiterij. Kamnit portal, 1672. Dotrajana freska sv. Krištofa na severni fasadi z začetka 15. stol.
Datacija enote: 
14. stol., tretja četrtina 17. stol., 1672
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SVETA ANA PRI LOŽU
Občina: LOŠKA DOLINA
Lokacija:
Cerkev stoji na zahodni strani ceste v Sveti Ani pri Ložu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine