Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 23329
Ime enote: Trebenče - Arheološko območje Gradišče
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
arheološko območje, gradišče
Tekstualni opis enote:
Potencialno arheološko najdišče - prazgodovinsko gradišče glede na ledinsko ime Gradišče in ljudsko izročilo o gradu in najdbi glinenega lonca z zlatom. Neraziskano.
Datacija enote: 
prazgodovina
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TREBENČE
Občina: CERKNO
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine