Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2335
Ime enote: Dane - Cerkev sv. Urbana na Škriljah
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Urban
Tekstualni opis enote:
Cerkev je v pisnih virih prvič omenjena 1526. Zvonik na preslico nad zahodnim pročeljem, ladja pravokotnega tlorisa, obokana s češkimi kapami in triosminsko sklenjen prezbiterij, barokiziran 1693. Južna zakristija ob prezbiterij iz 19 stol.
Datacija enote: 
prva polovica 16. stol., 1526, zadnja četrtina 17. stol., 1693, 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DANE
Občina: LOŠKA DOLINA
Lokacija:
Cerkev stoji severno od zaselka Škrilje, zahodno od Dan.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine