Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 23371
Ime enote: Arja vas - Vaška kapelica
  Fototeka OE Celje: 2009, Nataša Podkrižnik
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapelica
Tekstualni opis enote:
Kapelica odprtega tipa z dvokapnico, krito z bobrovcem in poudarjeno arhitekturno členitvijo z vogalnima, iz peščenjaka izdelanima stebričema. V notranjščini stoji v niši kip Marije z detetom. Obnovljena leta 2008.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ARJA VAS
Občina: ŽALEC
Lokacija:
Kapelica stoji ob cesti, ki pelje skozi Arjo vas, pred gasilskim domom.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
 
©Register kulturne dediščine