Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2339
Ime enote: Gorenje Jezero - Cerkev sv. Kancijana
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Kancijan
Tekstualni opis enote:
Cerkev, omenjena 1526, je bila predelana sredi 17. stol. (1658). V tlorisu si sledijo vhodna lopa, pravokotna ladja z zvonikom na preslico nad pročeljem in 1892 prizidano zakristijo in prezbiterij.
Datacija enote: 
prva polovica 16. stol., tretja četrtina 17. stol., 1658, zadnja četrtina 19. stol., 1892
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GORENJE JEZERO
Občina: CERKNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na južnem robu vasi, na južnem robu Cerkniškega jezera.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine