Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 23485
Ime enote: Žerovnica - Kašča pri hiši Žerovnica 7
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kašča
Tekstualni opis enote:
Nadstropna, iz kamna zidana kašča. Dostop v nadstropje po enoramnih stopnicah preko vhodne lope, ki sloni na dveh trebušastih stebričih. Streha simetrična opečna dvokapnica.
Datacija enote: 
sredina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽEROVNICA
Občina: CERKNICA
Lokacija:
Kašča stoji pri hiši Žerovnica 7, v severnem delu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine