Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2363
Ime enote: Rovišče pri Studencu - Cerkev sv. Urha
  Fototeka OE Celje: 2011, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Urh
Tekstualni opis enote:
Skromna enoladijska cerkev s tristrano sklenjenim prezbiterijem je bila zgrajena v 17. stol. Zvonik z laternasto kapo je na južni strani prezbiterija. Notranjščina je banjasto obokana. Glavni oltar je iz 1876, levi iz 17. in desni iz 19. stol.
Datacija enote: 
17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ROVIŠČE PRI STUDENCU
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji sredi pokopališča v severnem delu gručastega naselja Rovišče, južno od Studenca.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/6/2013 -
 
©Register kulturne dediščine