Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2373
Ime enote: Dolsko - Cerkev sv. Agate
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
pokopališka kapela, podružnična cerkev, pokopališče, sv. Agata
Tekstualni opis enote:
Pokopališka kapela iz 1500 je bila večkrat prezidana, temeljito prenovljena na prelomu 19. in 20. stol. Zvonik nadzidan 1902-05. Dvoransko ladjo krasijo stropna poslikava Kristusovega vnebovhoda, vitraži in kamnita oltarja. Pokopališče s kapelami.
Datacija enote: 
prva četrtina 16. stol., 1500, prelom 19. stol. in 20. stol., 1902-1905.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DOLSKO
Občina: DOL PRI LJUBLJANI
Lokacija:
Cerkev s pokopališčem stoji vzhodno od naselja, južno ob cesti.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine