Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2374
Ime enote: Topol pri Medvodah - Cerkev sv. Katarine
  Fototeka INDOK: 1997, Miran Kambič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, spominsko znamenje, pokopališče, pokopališka kapela, sv. Katarina
Tekstualni opis enote:
Zgodnjebaročna cerkev z oktogonalno ladjo z začetka 17. stol. Poslikava prezbiterija in oltar sta delo I. in H. Vurnik iz 1919-20, oltarni križ je delo F. Kralja. Cerkev obdaja pokopališče s spomenikom padlim v 1. svetovni vojni in kapelo.
Datacija enote: 
17. stol., 18. stol., prva četrtina 20. stol., 1919-1920, prva svetovna vojna
Avtor(ji): 
Ivan Vurnik (arhitekt; 1919-1920), Helena Vurnik (slikar; 1919-1920)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TOPOL PRI MEDVODAH
Občina: MEDVODE
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču nad Topolom, na južnem, razglednem delu pobočja Jetrbenka. Tipična, s krajino zlita veduta v tem delu Polhograjskih Dolomitov.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi 32 objektov za kulturne in zgodovinske spomenike v občini Ljubljana Šiška, Ur.l. SRS, št. 3/90-205
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 3.2.1990 -
 
©Register kulturne dediščine