Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2375
Ime enote: Brezovica pri Medvodah - Cerkev sv. Jakoba
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Jakob
Tekstualni opis enote:
Manjša cerkev s pravokotno ladjo, triosminskim prezbiterijem in z zvonikom na vhodni strani kaže popotresno podobo z nekaj starejšimi elementi (vsaj iz 17. stol.). Znotraj kamnit oltar s konca 19. stol.
Datacija enote: 
17. stol., zadnja četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BREZOVICA PRI MEDVODAH
Občina: MEDVODE
Lokacija:
Cerkev stoji na vrhu stožčasto oblikovanega, travnatega, delno pogozdenega hriba nad Brezovico in je značilna, s krajino zlita sooblikovalka širše vedute vzhodnega dela Polhograjskih Dolomitov.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi 32 objektov za kulturne in zgodovinske spomenike v občini Ljubljana Šiška, Ur.l. SRS, št. 3/90-205
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 3.2.1990 -
 
©Register kulturne dediščine