Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2376
Ime enote: Sveta Planina - Cerkev Imena Marijinega
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, zvonik, Ime Marijino
Tekstualni opis enote:
Cerkev s konca 18. stol. sestavljajo ladja, tristrano sklenjeni prezbiterij z zakristijo na eni in kapelo na drugi strani. Zvonik je samostoječ. Oprema je večinoma iz poznega 17. stol.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SVETA PLANINA
Občina: TRBOVLJE
Lokacija:
Cerkev stoji na vzpetini Partizanski vrh, severno od Trbovelj.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje, Uradni vestnik Zasavja, št. 4/96-10, 14/2006-23, 35/2008-49
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/7/1996 -
 
©Register kulturne dediščine