Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 238
Ime enote: Koper - Krstilnica sv. Janeza Krstnika
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
rotunda, krstilnica, kapela, Karmelska Mati božja, sv. Janez Krstnik
Tekstualni opis enote:
Romanska rotunda, zgrajena iz kamna (datacija 10. - 12. stol.). Na obodu 16 lizen, trojne slepe arkade, okna. Notranjščina z bazenom za krščevanje, opečna kupola s fresko Kristusa Pantokratorja. Predelana 1317, barokizirana notranjščina (1747-1749).
Datacija enote: 
srednji vek, prva četrtina 14. stol., 1317, druga četrtina 18. stol., 1747-1749, druga četrtina 20. stol., 1933-1935
Avtor(ji): 
Ferdinando Forlati (arhitekt; 1933-1935)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KOPER
Občina: KOPER
Lokacija:
Rotunda stoji severno ob stolnici, ob ulici, ki povezuje Titov trg s Trgom Brolo.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Piran
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Koper, Uradne objave (Primorske novice), št. 1/93-4, 18/93 (popravek), Ur.l. RS, št. 57/2005-2522, 66/2010-3678
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 2/3/1993 -
 
©Register kulturne dediščine