Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2382
Ime enote: Dalce - Cerkev sv. Andreja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Andrej
Tekstualni opis enote:
Gotska podružnična cerkev z ladjo pravokotnega tlorisa, tristrano zaključenim križnorebrasto obokanim prezbiterijem in baročnim zvonikom na zahodu. Preslikane gotske freske na severni steni ladje. Glavni oltar iz sredine 17. stol.
Datacija enote: 
prva četrtina 15. stol., 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DALCE
Občina: KRŠKO
Lokacija:
Cerkev stoji jugozahodno od Dalc, na vzhodni strani ceste, ki pelje iz Ardra pod Velikim trnom v Lomno.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine