Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2392
Ime enote: Tihaboj - Cerkev sv. Marka
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Marko
Tekstualni opis enote:
Zgodnjebaročno cerkev z začetka 17. stol. sestavljajo zahodni zvonik s kvadratno bazo in oktogonalnim zaključkom, pravokotna ladja ter ožji pravokoten prezbiterij. Neorenesančni glavni oltar je iz 1907, stranska iz sredine 17. stol.
Datacija enote: 
prva četrtina 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TIHABOJ
Občina: LITIJA
Lokacija:
Cerkev stoji v osrednjem delu Tihaboja, južno ob cesti Tihaboj - Gabrovka.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Litija, Ur.l. RS, št. 61/2008-2600
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 7/1/2008 -
 
©Register kulturne dediščine