Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 23958
Ime enote: Tihaboj - Kulturna krajina Mlaškega potoka
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: kulturna krajina
Tip enote: kulturna krajina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
kulturna krajina
Tekstualni opis enote:
Valovita dolina Mlaškega potoka, ki teče po njej in prekinja pravilen vzorec travnikov in njiv. Vas je vpeta v pobočje in zapira severno stran doline z značilno silhueto in dominanto - cerkvijo sv. Marka.
Datacija enote: 
19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
kulturna krajina
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TIHABOJ
Občina: LITIJA
Lokacija:
Območje kulturne krajine obsega dolino Mlaškega potoka in del vasi Tihaboj.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine