Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2399
Ime enote: Podbočje - Cerkev sv. Križa
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Križ
Tekstualni opis enote:
Neogotska cerkev iz 1907. Pravokotna ladja s kapelama, dolg tristrano zaključen prezbiterij in zvonik nad zahodnim delom. Bogato členjena in okrašena zunanjost in notranjost. Oprema je delo tirolske delavnice.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1907
Avtor(ji): 
Stane Kregar (slikar; ok. 1989), Gorazd Satler (slikar; ok. 1989)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PODBOČJE
Občina: KRŠKO
Lokacija:
Cerkev stoji v središču Podbočja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine