Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 24
Ime enote: Bled - Blejski grad
  Fototeka INDOK: 2003, Ksenija Kovačec Naglič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad, grajska kapela, sv. Ingenuin in Albuin
Tekstualni opis enote:
Srednjeveška grajska gmota (omenjena v 11. stol.) s palacijem na vrhu in zaščitnim zidovjem z valjastimi renesančnimi stolpi. Ob nekdanjem stanovanjskem jedru je poslikana poznogotska kapela in muzejski trakt.
Datacija enote: 
11. stol., 16. stol., zadnja četrtina 17. stol., 1690
Avtor(ji): 
Anton Bitenc (arhitekt; 1952-1961), Tomaž Berghofer (arhitekt; 1690-1694)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BLED
Občina: BLED
Lokacija:
Grad stoji na Bledu, na vrhu strme skale 123 m nad gladino, ob severni strani jezera.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Blejskega gradu za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3806, 22/2002-967
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine