Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 24042
Ime enote: Col - Grljevičeva kapelica
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
znamenje
Tekstualni opis enote:
V steni hiše je polkrožna niša z okvirjem izvedenim v ometu. V zastekljeni niši je kip Device Marije. Niša je bila prvotno samostojna iz kamna zidana kapelica, ki so jo leta 1935 interpolirali v novo hišo.
Datacija enote: 
19. stol., druga četrtina 20. stol., 1935
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: COL
Občina: AJDOVŠČINA
Lokacija:
Col 73. Niša je v glavni fasadi stanovanjske hiše.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine