Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 24105
Ime enote: Horjul - Domačija Livada 3
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
stegnjen dom
Tekstualni opis enote:
Nadstropna, iz kamenja grajena hiša z letnico 1830 na kamnitem portalu, krita s simetrično dvokapno streho z betonskim zareznikom. Hiši je prizidan gospodarski del z lesenim podom v nadstropju.
Datacija enote: 
druga četrtina 19. stol., 1830
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HORJUL
Občina: HORJUL
Lokacija:
Livada 3 (prej Horjul 19). Domačija stoji v jugovzhodnem delu vaškega jedra.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine