Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 24122
Ime enote: Žažar - Gospodarsko poslopje na domačiji Žažar 13
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
gospodarsko poslopje
Tekstualni opis enote:
Poslopje iz kamenja, s hlevom v spodnji etaži in senikom zgoraj. Na zatrepu izvedena biforna odprtina z opečnimi mrežami, ob stranski fasadi so lesene prezračevalne mreže. Streha je simetrična dvokapna.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽAŽAR
Občina: HORJUL
Lokacija:
Gospodarsko poslopje stoji v sklopu domačije Žažar 13, v jugovzhodnem delu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine