Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 24123
Ime enote: Žažar - Gospodarsko poslopje na domačiji Žažar 16
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
gospodarsko poslopje
Tekstualni opis enote:
Nadstropno podolžno poslopje ima na vhodu v hlev polkrožni portal z letnico 1881. V zgornji etaži so prezračevalne line, na zatrepu dve okni s polkni in dve rozeti. Streha je dvokapna s čopoma.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol., 1881
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽAŽAR
Občina: HORJUL
Lokacija:
Gospodarsko poslopje stoji v sklopu domačije Žažar 16, v južnem delu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine