Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 24125
Ime enote: Žažar - Kozolec domačije Žažar 16
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
enojni kozolec
Tekstualni opis enote:
Enojni stegnjen kozolec s tremi okni in vmesnimi zidanimi stebri je bil postavljen leta 1906. Strešica je simetrična dvokapna, krita z betonskim zareznikom.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1906
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽAŽAR
Občina: HORJUL
Lokacija:
Kozolec stoji ob vaški poti, ki vodi iz Žažarja južno proti dolini. Kozolec sodi v sklop domačije Žažar 16.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine