Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 24134
Ime enote: Tihaboj - Arheološko najdišče Kostjavc in Gradišče
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gradišče, talilnica, plano grobišče
Tekstualni opis enote:
Prazgodovinsko gradišče (na Kostjavcu) z ohranjenimi obrambnimi nasipi in ostanki metalurškega obrata (Pečnik 1902 piše še o rimskih najdbah). Po izročilu je bil okoli cerkve sv. Marka star britof; pri gradbenih delih so večkrat našli človeške kosti.
Datacija enote: 
železna doba, rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TIHABOJ
Občina: LITIJA
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine